fbpx

Õppetöö tingimused

Kursused

Meie koolitustele registreerudes nõustute MTÜ Nukufilmi Lastestuudio Animakooli (reg.kood: 80164402; aadress: Niine 11, Tallinn 10410, Eesti)  üldiste koolitustingimustega, mis on järgmised:

 • Koolitused toimuvad vastavalt välja kuulutatud ajakavale, kui koolitus jääb meist sõltuvatel põhjustel ära ja koolitusel osalejale ei sobi pakutav asendusaeg, siis me tagastame koolitustasu 100% ulatuses.
 • Vajadusel (koolitaja haigestub, vms põhjus) võime asendada esmalt välja kuulutatud omapoolse koolitaja, kuid tagame koolituse läbiviimise lubatud mahus ja tasemel (kõik meie koolitajad on oma ala professionaalid ☺️ ).
 • Igale koolitusel osalejale väljastame soovi korral koolituse tunnistuse või tõendi koolituse läbimise kohta (paberkandjal või elektrooniliselt). Tunnistus või tõend väljastatakse täies mahus koolituse läbinutele.
 • Igale koolitusel osalejale tagame koolituse jooksul vajalikud õppevahendid ja tehnika kasutuse.
 • Koolitusele registreerunu peab lugu juhendajatest ja teistest koolitusel osalejatest ning käsitseb koolituse käigus talle usaldatud tehnikat ja muid töövahendeid heaperemehelikult.
 • Koha koolitusele tagab koolituse tasu maksmine õigeaegselt enne koolitust või arvele märgitud kuupäeval. Koolituse tasu saab maksta koolitusele registreerudes meie kodulehel pangalingi kaudu või arve alusel, mille saadame Teile e-mailile.
 • Koolitusest loobumisest tuleb koheselt teada anda e-maili teel: info@animakool.ee või helistades telefonile +372 5303 7660.
 • Kui koolitusest/lühikursusest loobumise teade on saadetud 5 kalendripäeva enne koolituse toimumist, tagastame 100% ulatuses koolituse eest makstud tasu.
 • Kui koolitusest/lühikursusest loobumise teade on saadetud vähem kui 5 kalendripäeva enne koolituse toimumist, tagastame 50% ulatuses koolituse eest makstud tasu.
 • Koolitusele/lühikursusele etteteatamata mitteilmumise korral või koolituse poolelijätmisel ei tagastata koolituse eest makstud tasu.
 • Kursusel osaleja annab Animakoolile loa kasutada mittekommertslikel eesmärkidel (nt eksponeerida ja avalikult esitada teost, teha teos üldsusele kättesaadavaks kodulehel ja teistes kanalites, esitada teos festivalidele, konkurssidele jmt) oma Animakooli kursustel õpetaja juhendamisel valminud loomingut.
 • Kursusel osaleja kinnitab, et annab MTÜ Nukufilmi Lastestuudiole/Animakoolile nõusoleku isikuandmete töötlemiseks õpilase ja lapsevanemaga suhtlemise ja effektiivse õppetöö tagamiseks ning vajadusel Eesti Hariduse Infosüsteemi sisestamiseks. MTÜ Nukufilmi Lastestuudio Aimakool kinnitab, et ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a seadusest tulenevad avalikustamise nõuded. Isikuandmete töötlemise lõpetamine ja muutmine toimub seaduses ettenähtud alustel.
 • Animakool jätab endale õiguse katkestada kursusel osaleja õpingud meie juures, kui kursusel osalejale õppetöö meie juures ei sobi või õppetöö on häiritud, ei ole tagatud kursusel osaleja, teiste õpilaste või juhendaja turvalisus.