fbpx

Pirvaatsuspoliitika

MTÜ Nukufilmi Lastestuudio on veebilehe www.animakool.ee omanik ja isikuandmete vastutav töötleja.

Isikuandmete töötlemise eest vastutav isik on juhataja, Ülle Frey  (info@animakool.ee).

Me järgime isikuandmeid töödeldes Euroopa andmekaitsereegleid (GDPR).

Milliseid isikuandmeid töötleme:
  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress, isikukood;
  • pangakonto number;
  • teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

Mis eesmärgil isikuandmeid töötleme?

MTÜ Nukufilmi Lastestuudio töötleb isikuandmeid õppetöö korraldamiseks meie seadusandlike ja lepinguliste kohustuste täitmiseks.  Isikuandmeid kasutame kliendi tellimuste haldamiseks, kliendile teenuse osutamiseks.

Ostuajaloo andmeid kasutatame ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ja kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto andmeid kasutatame kleindile maksete tagastamiseks.

Isikukoodi kasutame maksuametile tasutud õppemaksu kohta info edastamiseks (tulumaksusoodustus) ning alaealise õppija isikukoodi kasutatame Eesti Hariduse Infosüsteemi erahuvihuvikooli teenuse osutamiseks kohustuslike andmete esitamiseks.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töötleme teenuste kasutusstatistika eesmärgil.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub erahuvikoolide seaduse ja täiskasvanute koolituse seaduse alusel ning kliendiga sõlmitud lepingu alusel.


Andmete edastamine

Meie raamatupidamine toimub vastava teenusepakkuja poolt ja isikuandmed edastatakse meie raamatupidamisteenuse pakkujale raamatupidamisteenuse osutamiseks.

Muudel juhtudel edastame me isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult seadusest tulenevatel juhtudel (Maksuamet, Eesti Hariduse Infosüsteem).

Me ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele reklaami edastamiseks või muuks otstarbeks.

Zone Media OÜ on www.intelligentne.ee veebilehe andmete volitatud töötleja, mis on vajalik veebipoe funktsionaalsuse ja andmemajutuse tagamiseks. Zone Media OÜ infoturbe põhimõtted annavad ülevaate standardiga ISO27001:2014 joondatud infoturbe juhtimise süsteemist. Zone poolt osutatavate serveriteenuste puhul ei toimu 08.11.2019 seisuga kliendi infovarade töötlemist väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda ega nende edastamist kolmandatele osapooltele.

Intelligentne Grupp OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.


Isikuandmetele ligipääs ja  säilitamine

Ligipääs meie kogutud andmetel on ainult õppetöö läbiviimisega ja teenuse osutamisega seotud inimestel õppetööks või teenuse osutamiseks vajalikus mahus (nt juhendaja näeb nime, telefoninumbrit ja e-maili) ning raamatupidamisteenuse osutajal.

Me säilitame oma andmeid turvalisuse nõudeid järgides.

Isikuandmeid säilitatakse 7 aastat. Kliendi vaidluste lahendamisega seonduvaid andmeid hoiame kuni vastava vajaduse ära langemiseni ning raamatupidamisdokumente raamatupidamise seaduses sätestatud tähtaja jooksul.

Isikuandmetega tutvumine, kustutamine ja ülekandmine

Isikuandmetega saab tutvuda, kui võtate meiega ühendust: info@animakool.ee.

Võtke ühendust, kui soovite enda isikuandmed kustutada.

Käesoleval ajal ei saa me kahjuks tulenevalt meie it-võimekusest isikuandmeid Teile masinloetaval kujul üle kanda.