fbpx
Lühikursused

Õpetajate koolitus

JÄRGMISED Õpetajate koolituste toimumisajad 2022. a sügisel

Koolituse ajakavasse on planeeritud 30 minutine lõunapaus ja koolituse alguses lepitakse täpne aeg kokku.
Lõunatamine on iseseisev ja lõunasöök ei ole hinna sees.
Koolituse jooksul on kohapeal kohvi, tee ja vesi ning pisike magus amps.

Koolituste hinna sees

  • kõik vajalik materjal,
  • edasijõudnute koolitusel ka nuku meisterdamise vahendid.


Koolitustele tuleb kaasa võtta
oma nutitelefon või tahvelarvuti, muud vajaminevad tehnilised vahendid on koolituse jooksul kasutamiseks meie poolt.

Hinna sees on kohvi, tee, vesi ja magus amps.

Koolitus on ametlikult EHISes registreeritud, täiskasvanuhariduse maj. teade nr 207077.

Tallinna koolitused toimuvad aadressil Pärnu mnt 154, ARS’i maja hoovimajas asuvas Nukufilmi Lastestuudio Animatsioonikoolis.

Ühe koolituse tasu on 120 eurot.
Kahele või enamale samast organisatsioonist osalejale 10% allahindlus.
Sissejuhatavale ja edasijõudnute koolitusele korraga registreerumisel 10% allahindlus mõlema koolituse hinnast.


Lisainfot saab küsida kirjutades info@animakool.ee või helistades 5303 7660

Registreerudes kursustele, nõustud õppetöö tingimustega

Edasijõudnute animatsioonikoolitus - nukufilm ja green screen
Koolitusel osalemise eelduseks on kas iseseisvalt, mõnel eelneval meie või mõne teise koolitaja korraldatud koolitusel saadud algteadmised animatsioonist ja esmane arvutioskus.
Koolituspäeva jooksul õpitakse ise tegema animeeritavat nukku kasutades selleks kergesti kättesaadavaid materjale ning nukkude ja muude kolmemõõtmeliste esemete animeerimist ehk nukufilmi tegemist. Lisaks sellele õpime kasutama rohelist ekraani ehk “green screen’i” tehnikaid ja selle abil lisama filmidele eriefekte, näiteks filmi tegevuspaiga vahetamine (foto kasutamine). Lisaks erinevatele animatsioonitehnikatele õpime monteerimist, helindamist ja video eksportimist. Koolitusel keskendume põhjalikumalt aeganõudvamatele animatsiooni tehnikatele. Koolitus annab ülevaate nukufilmi ja green screen võimalustest. Koolituse jooksul kasutame nutiseadmeid ja vabavaralisi rakendusi. Õpitavat on võimalik kasutada kooli õppetöö läbiviimisel, mitmekesistada seeläbi koolitunde ja arendada õpilaste loovust. Koolituse oleme koostanud selliselt, et edasine iseseisev animatsioonide tegemine ei eeldaks rahaliste kulutuste tegemist või kallite tehniliste vahendite soetamist. Koolituse jooksul tehtud animatsioonid saadetakse igale osalejale allalaetava lingina. Osalejatele väljastatakse koolituse lõpus tunnistus.
Info
Tallinna koolitused toimuvad aadressil Pärnu mnt 154, ARS’i maja hoovimajas asuvas Nukufilmi Lastestuudio Animatsioonikoolis. Ühe koolituse tasu on 120 eurot. Kahele või enamale samast organisatsioonist osalejale 10% allahindlus. Sissejuhatavale ja edasijõudnute koolitusele korraga registreerumisel 10% allahindlus mõlema koolituse hinnast. Lisainfot saab küsida kirjutades info@animakool.ee või helistades 5303 7660 Registreerudes kursustele, nõustud õppetöö tingimustega
Sissejuhatav animatsioonikoolitus
Koolitusel osalemiseks ei ole vaja teadmisi animatsioonist. Osalemise eelduseks on esmane arvutioskus. Koolitusele on vaja kaasa võtta nutiseade (mobiiltelefon või tahvalarvuti).
Koolitus annab hea ülevaate animatsioonist, erinevatest animatsiooni tehnikatest ja oskused animatsiooni ühildamiseks õppetundidesse. Koolituse käigus saab teoreetilise ülevaate filmikeelest ja praktiliste ülesannete käigus ülevaate joonisfilmi, lamenuku, piksilatsiooni ja nukufilmi tehnikatest. Koolitusel tutvustame ja kasutame vabavaralisi programme ja nutiseadmeid – selliselt anname edasi teadmised, kuidas teha animatsioone olemasoleva tehnikaga ja lisakulutusi tegemata. Saadud teadmised on aluspõhjaks ka teiste programmide kasutamisel. Koolituspäeva jooksul õpitakse tegema joonisfilmi gifi internetis, vabavaralise rakendusega (nutitelefon, tahvelarvuti) lamenuku animatsiooni meeskonnatööna. Lisaks tutvustatakse erinevaid animatsiooni tegemiseks sobilikke vabavaraprogramme. Kui jääb aega tehakse ka väike piksillatsiooni katsetus. Lisaks erinevatele animatsioonitehnikatele õpime monteerimist, helindamist ja video eksportimist. Koolituse jooksul tehtud animatsioonid saadetakse igale osalejale allalaetava lingina. Osalejatele väljastatakse koolituse lõpus tunnistus.
Info
Tallinna koolitused toimuvad aadressil Pärnu mnt 154, ARS’i maja hoovimajas asuvas Nukufilmi Lastestuudio Animatsioonikoolis. Ühe koolituse tasu on 120 eurot. Kahele või enamale samast organisatsioonist osalejale 10% allahindlus. Sissejuhatavale ja edasijõudnute koolitusele korraga registreerumisel 10% allahindlus mõlema koolituse hinnast. Lisainfot saab küsida kirjutades info@animakool.ee või helistades 5303 7660 Registreerudes kursustele, nõustud õppetöö tingimustega

Nukufilmi Lastestuudio ja Tiigrihüppe Sihtasutus alustasid koostööd  2003. a, et arendada välja terviklik animatsiooniõppe pakett Eesti üldhariduskoolidele. Alates 2013. aastast, mil Tiigrihüppe SA ja EITSA e-Õppe Arenduskeskuse baasil loodi HITSA Innovatsioonikeskus on koostöö jätkunud Tiigrihüpe Koolis programmi alusel.

AnimaTiigri raames toimusid animatsiooni olemust ja kaasaegseid rakendusvõimalusi tutvustavad koolitused üldhariduskoolide õpetajatele. Kursuste jaoks on loodud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava lisades sätestatud filmikunsti käsitlevad õppematerjalid, mille alusel õpetajad omandavad vajaliku metoodika ja oskused.
Koolitustel omandatu rakendamiseks korraldatakse koos Nukufilmi Lastestuudioga õpilastele animafilmide konkurssi, mille teema kuulutatakse välja iga õppeaasta alguses.

Animatsiooniõppel üldhariduskoolis on keskne roll õpilaste loovuse arendamisel. Samuti pakub erinevate animatsioonitehnikate kasutamine ja lõimimine teiste õppeainetega võimaluse kohustusliku loovtöö tegemiseks.