fbpx
Sobilik ka mitte-õpetajatele

Õpetajate koolitus

Nukufilm ja green screen 28.04.2023

Koolitusele ootame erinevate ainete ja õppetasemete õpetajaid, et muuta oma ainetunnid põnevamaks ning panna oma tunni teema koos õpilastega ekraanil elama!

Animatsiooniõppel üldhariduskoolis on keskne roll õpilaste loovuse arendamisel. Samuti pakub erinevate animatsioonitehnikate kasutamine ja lõimimine teiste õppeainetega võimaluse nii loovtöö tegemiseks kui eri õppeülesannete atraktiivsemaks teostamiseks.

Koolituste hinna sees on:

  • kogu vajalik materjal animatsioonide tegemiseks, sh edasijõudnute koolitusel ka nuku meisterdamise vahendid;
  • koolituse jooksul on kohapeal kohv, tee ja vesi ning pisike magus amps.


Koolitustele tuleks võimalusel kaasa võtta oma nutitelefon või tahvelarvuti, muud vajaminevad tehnilised vahendid on koolituse jooksul kasutamiseks meie poolt. 

30 minutine lõunapaus on iseseisev ja lõunasöök ei ole hinna sees.

Koolitused toimuvad Pärnu mnt 154, ARS’i maja hoovimajas asuvas Nukufilmi Lastestuudio Animatsioonikoolis.

Ühe koolituse tasu on 120 eurot.
Kahele või enamale samast organisatsioonist osalejale soodustus 10%.

Lisainfo: info@animakool.ee või telefonil 5303 7660

Registreerudes kursustele, nõustud õppetöö tingimustega.

Nukufilm ja green screen õpetajatele
Koolituspäeva jooksul õpime ise tegema animeeritavat nukku kättesaadavatest materjalidest ja nukkude ning teiste kolmemõõtmeliste esemete animeerimist ehk nukufilmi tegemist. Lisaks sellele õpime kasutama rohelise ekraani ehk “green screeni” tehnikaid ja selle abil lisama filmidele eriefekte, näiteks filmi tegevuspaiga vahetamine (foto kasutamine taustana). Lisaks õpime monteerimist, helindamist ja video eksportimist.
Koolitusel keskendume põhjalikumalt aeganõudvamatele animatsiooni tehnikatele, kasutades selleks nutiseadmeid ja vabavaralisi rakendusi. Õpitavat on võimalik kasutada kooli õppetöö läbiviimisel, et mitmekesistada seeläbi koolitunde ja arendada õpilaste loovust. Koolituse oleme koostanud selliselt, et edasine iseseisev animatsioonide tegemine ei eeldaks rahaliste kulutuste tegemist või kallite tehniliste vahendite soetamist. Koolituse jooksul tehtud animatsioonid saadetakse igale osalejale allalaetava lingina. Osalejatele väljastatakse koolituse lõpus tunnistus. Koolitusel osalemise eelduseks esmane arvutioskus.
Info
Koolitused toimuvad Pärnu mnt 154, ARS’i maja hoovimajas asuvas Nukufilmi Lastestuudio Animatsioonikoolis. Ühe koolituse tasu on 120 eurot. Kahele või enamale samast organisatsioonist osalejale 10% allahindlus. Lisainfot saab küsida kirjutades info@animakool.ee või helistades 5303 7660. Registreerudes kursustele, nõustud õppetöö tingimustega.

Õpetajatele mõelud koolitusi korraldame juba 20 aastat. Need koolitused said alguse 2003. a koostöös Tiigrihüppe Sihtasutusega, mil arendasim välja tervikliku animatsiooniõppe paketi Eesti üldhariduskoolidele. Alates 2013. aastast, mil Tiigrihüppe SA ja EITSA e-Õppe Arenduskeskuse baasil loodi HITSA Innovatsioonikeskus jätkus koostöö Tiigrihüpe Koolis programmi alusel.

AnimaTiigri raames toimusid animatsiooni olemust ja kaasaegseid rakendusvõimalusi tutvustavad koolitused üldhariduskoolide õpetajatele. Kursuste jaoks on loodud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava lisades sätestatud filmikunsti käsitlevad õppematerjalid, mille alusel õpetajad omandavad vajaliku metoodika ja oskused.
Koolitustel omandatu rakendamiseks korraldasime õpilastele animafilmide konkurssi, mille teema kuulutati välja iga õppeaasta alguses.